• Ger dig kontroll över ditt system när du är på resande fot
  • Ger både kontroll med dina fem fingrar och kommunikation från centralen till satelliten
  • Konstruerad för kontinuerlig drift dygnet runt
  • Interagerar med din Lynx®- eller SitePro®-central utan nätverkskostnader

Gränssnittsenhet för radio Toros gränssnittsenhet för radio kombinerar funktionerna hos OSMAC®-basstationen och den handhållna fjärrkontrollen i en enda enhet. Den kan köpas med dubbel radiokonfiguration med både basstations- och fjärrkontrollsfunktioner, enkel radiokonfiguration som kan programmeras för en av funktionerna samt en radiolös konfiguration som kan programmeras för en av funktionerna och utnyttjar användarens externa radio för mer flexibilitet.