• Lynx Mobile Apps ger en visuell översikt över ditt system så att du får tillgång till data och varningar om förebyggande banunderhåll.

Med Lynx® Mobile Apps kan du styra ditt bevattningssystem direkt från din smartphone eller surfplatta. Lynx Mobile Apps finns både för iPhone®* och Android™* och innefattar kart- och nummerbaserade gränssnitt för manuell bevattning och ett enkelt sätt att ange eller redigera LSM-adresser.

* iPhone och Apple-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
* Android och Android-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.