• Två regleringsinställningar för standardtryck
 • Tre husmodeller/aktiveringstyper
 • Beprövad växeldrivningsutformning
 • Stort urval av munstycken tillgängligt

Spridarna i Toro® 690-serien innehåller en rad olika munstycken och bågar som passar användningsområden med större radie och flöde.

Konstgjorda spelplaner

Radierna och flödeskapaciteterna passar perfekt för kylning och rensning av konstgjorda spelytor som fotbollsplaner.

Elektriska toppventilsmodeller

Leverantör individuell huvudstyrning som tillförsäkrar att körtiderna anpassas efter olika jord-, gräs- och terrängbevattningskrav, en tryckreglering som tillförsäkrar att alla munstycken arbetar med samma tryck samt en manuell (in)aktiveringsfunktion för automatisk styrning vid huvudet.

Drivenheter med fasta bågar

Nio drivenheter med fasta bågar tillförsäkrar god täckning av avsett område utan bågdrift.

Balanserad spruthastighet

De här spridarna, som används i enkel- eller dubbelradiga tillämpningar, åstadkommer en balanserad spruthastighet genom att arbeta med lägre hastighet på icke-överlappade områden och snabbare hastighet i överlappade områden.

 • Radie
  26,5–33 m
 • Flöde
  193–311 L/min
 • Båge
  En- och tvåhastighets helcirkel; 90° och 180° delcirkel fast
 • Rekommenderat drifttryck
  5,5/6,9 bar
 • Minsta drifttryck
  2,8 bar
 • Tillströmning
  60 Hz, 0,30 A
 • Håll
  60 Hz, 0,20 A
 • Inlopp
  1½ tum (38 mm) NPT
 • Uppfällningshöjd
  5,7 cm
 • Karosshöjd
  40,6 cm
 • Karossdiameter
  25,4 cm
 • Vikt
  2,5 kg
Dokument Typ Språk
Product Literature 690 Series Rotors – Sell Sheet English PDF