• Vatten som appliceras precis där du vill ha det – i rotområdet
  • Treflan®-rotintrång håller rötterna ute och vattnet flödande
  • Tryckreglering för enhetlig applicering från alla sändare
  • Låg avdunstningshastighet och ingen påverkan av vind

Bevattning under ytan distribuerar vattnet direkt till rotområdet för att maximera effektiviteten och minimera spill genom avdunstning och ytavrinning. Dessa satser ger dig allt du behöver för att installera en utslagsplats, ett bunkersystem, ett vattenhinder eller något annat som kräver ett lågvolymsystem under ytan.

Dokument Typ Språk
Product Literature Subsurface Irrigation – Sell Sheet English PDF