• Modulär styrenhet för 4–16 zoner (stationer)
 • Användarvänligt knappgränssnitt och menysystem med genvägsknappar för att snabbt komma åt de vanligaste funktionerna
 • Kan enkelt uppgraderas till Smart control och trådlös molnbaserad anslutning med vår Smart Connect®-mottagare
 • LCD-skärm med bakrundsbelysning

Styrenheten i Toro EVOLUTION®-serien är en unik bevattningsstyrenhet som är utvecklad för att du ska kunna uppfylla dina privata och små företagskunders behov. Med moduluppbyggnaden mellan fyra och 16 stationer har EVOLUTION-styrenheten ett unikt och intuitivt menysystem med enkel programmering och lättförståeliga markörer. Genvägsknapparna ger snabb åtkomst till de grundläggande bevattningsfunktionerna, och via den avancerade menyn når du specialfunktioner som Grow In-scheman, ett hjälpschema för tillbehör samt fördröjda starter mellan zonerna.

Genom att koppla styrenheten i EVOLUTION-serien till en Smart Connect-mottagare får du trådlös åtkomst till vattenbesparande tillbehör som en ET-baserad vädersensor och en Precision™-jordsensor.

Trådlös anslutning

När den kopplas till en Smart Connect-mottagare (säljs separat) kan styrenheten i EVOLUTION-serien kommunicera trådlöst med ett antal kraftfulla och vattenbesparande tillbehör, t.ex. den ET-baserade vädersensorn, Precision™-jordsensorn, hjälpreläet, handfjärrkontrollen eller SMRT Logic. SMRT Logic är en unik internetgateway som möjliggör molnbaserad styrning av ditt landskap via SMRT Scape™-webbplatsen eller -appen.

LCD-skärm med bakgrundsbelysning

Styrenheten i EVOLUTION-serien har en LCD-skärm med bakgrundsbelysning som gör det enkelt att programmera styrenheten och göra framtida justeringar. Den flerspråkiga skärmen kan ställas in på ett av sex olika språk.

Flexibelt stationsantal

De tillgängliga expansionsmodulerna med fyra (EMOD-4) eller tolv (EMOD-12) stationer är konstruerade för att snabbt och säkert kunna anpassa EVOLUTION-styrenhetens stationsantal. Expansionsmodulerna kan bytas under drift.

Tilläggsenhet trådlös vädersensor

Använder såväl aktuell temperatur och solmätningar som platsens historiska väderdata för att räkna ut den vattenmängd som behövs från bevattningssystemet.

Tilläggsenhet handfjärrkontroll

Den bakgrundsupplysta skärmen gör det superenkelt att ha koll på underhållet dygnet runt, eftersom du kan sköta spridare eller scheman från ett avstånd på upp till 305 meter.

Tilläggsenhet Precision™-jordsensor

Du kan använda upp till tre jordsensorer (en per schema) för att övervaka jordens fuktnivå och förhindra för mycket och för lite bevattning. Med trådlös överföring upp till 150 meter krävs ingen grävning för installationen.

Kraftfull transformator

Transformatorn på 1,25 ampere kan driva upp till fyra solenoider på en och samma gång.

Justera scheman

Minska eller öka bevattningstiderna mellan -95 % och +150 % av ditt schema. Justeringarna kan göras för hela schemat eller för enskilda stationer. Bevattningen kan även manuellt fördröjas till nästa schemalagda start eller upp till fjorton dagar.

 • Effekt
  120 VAC, 60 Hz (220/240 VAC, 50 Hz)
 • Mått
  28,6 x 19,7 x 11,4 cm (b x h x d)
 • Vikt
  2 kg
 • Antal stationer
  Fyra basstationer – modulbaserat upp till 16 stationer (4- och 12-stationsmoduler)
 • Antal program
  Upp till tre bevattningsscheman, vart och ett med upp till fyra starttider, och ett hjälpschema
 • Körtid
  Stationskörtid från en minut till tolv timmar (kan justeras i steg om en minut)
 • Höljen
  Inomhus med gångjärnsförsedd dörr (EVO-4ID), utomhus med UV-tåligt hölje och gångjärnsförsedd låsbar dörr (EVO-4OD)
 • Uteffekt
  24 VAC, 1,25 ampere
 • Batteri
  Ett 9 V-batteri sparar styrenhetens datum och tid under strömavbrott och möjliggör fjärrprogrammering, det stabila minnet sparar den aktuella bevattningsprogrammeringen.