för Workman®-fordon

 • Kapacitet 757 liter
 • 5,6 m öppen sprutramp
 • Membranpump med 6 membran
 • QuickFind™ sprutmanöverkonsol

Det helt nya och avancerade sprutsystemet Multi Pro WM för arbetsfordonen Toro Workman® HD eller HDX använder de avancerade sprutfunktionerna från sprutan Toro Multi Pro 5800 som har 1 140 liters kapacitet. Funktionerna i sprutsystemet kombineras med toppmoderna och intuitiva sprutreglage. Resultatet är marknadens mest avancerade, effektiva och exakta flakmonterade spruttillbehör för arbetsfordon. Multi Pro WM har en kapacitet på 757 liter. Aggressiv omrörning, snabbare reaktionstider, exakta spruthastigheter och intuitiv inställning av spruthastigheten – den här sprutan har allt!

Quick Find™-konsol

Den nya Quick Find™-konsolfunktionen hjälper föraren att intuitivt hitta omkopplarna till sprutramper och manövreringsorgan med handflatan. Alla viktiga fordons- och sprutsystem finns därmed inom räckhåll, vilket ger enklare användning och ökar förarens kontroll. Den nya InfoCenter-displayen och den analoga tryckmätaren är praktiskt placerade precis ovanför sprutrampssektionen och manövreringsorgansomkopplarna, så att föraren har alla viktiga driftdata för sprutan i sitt synfält.

Kemikalietank

Tankens ellipsform förhindrar att kemikalier ansamlas på ”gömda platser”. Fyrkantiga tankar med invändiga kanter kan leda till sprutfel eller till att kemikalierester stannar kvar i tanken efter sprutningen. Tanken har ett vinklat påfyllningshål på 41 cm för enkelt åtkomst vid kemikaliepåfyllning. Polyetylenmaterial som inte spricker, böjer sig, rostar, flagar eller skalas av. Tre stycken sidomonterade skakningsmunstycken i 30 graders vinkel ”rullar” hela tiden tankinnehållet. Skakningsmunstyckena kan servas från spruttankens utsida.

Membranpump med sex (6) membran

Branschens enda! Den här unika pumpen åstadkommer upp till dubbelt så stort flöde och uppnår samtidigt högre sprutvolymer och kraftig omrörning. Under sprutningen rör pumpen hela tiden om tankinnehållet för att säkerställa en enhetlig blandning och precisare kemikalieanvändning från början till slut – vilket ger lägre kemikaliekostnader och större effektivitet. När pumpen är inkopplad är den alltid på, även när omrörningen är av. Detta ger ett omedelbart tryck så att önskad spruthastighet uppnås, utan någon fördröjning på grund av att pumptrycket måste ökas.

 • Rampsystem
  5,6 meter Triangelformad ramp i tre sektioner med
 • Munstyckstyp
  Sprutan har munstyckstorn för 11 munstycken, tredubbla fästen för munstyckstorn, snabbkoppling och membranbackventiler.
 • Sprutstyrning
  Reglagen innefattar sprutpumpens manöverreglage, omrörningens strålreglage, hastighetsreglage, brytare för individuella sprutramper och rampernas manöverreglage. Pumpens, omrörningens och sprutrampens reglage samt gasreglagelåset har indikatorlampor.
 • Sprutpump
  Hardi 363/10,0, membranpump med 6 membran och 2,54 cm ingående axel, ingående varvtal 0~540 varv/min., flödeshastighet 185 l/min. vid 2,76 bar (540 varv/min.),
 • Tankkapacitet
  757 liter
 • Bredd
  Sprutrampsbredd 5,6 m
 • Garanti Två års begränsad garanti

  Kontakta Toros kundservice för utförlig information om produktgaranti.

View Larger
Sköljsats för färskvatten, 75,7 liter

Det automatiska sköljsystemet styrs säkert och bekvämt från förarsätet. Sköljtanken sitter framför huvudtanken och systemet har en separat elektrisk pump, rör och dubbla sköljmunstycken. Den inbyggda kapaciteten på 25,2 liter per cykel ger tre sköljningar.

Cleanload-ejektorsats

Den inbyggda blandaren ger snabb och säker kemikaliepåfyllning utan att du först måste blanda till slam. Kraftfullt venturirör skapar ett sug som säkert och effektivt drar in material i den kemiska tanken. Med ett inbyggt munstycke för flasktvätt samt en spolrörstopp som tillval som suger in pulvret eller vätskan från behållaren. Förvaras inom maskinens bredd.

Elektrisk slangvinda

Slang på 45,7 m för hand- eller rampsprutning. Ny utsvängbar bas med 45, 90 respektive 135 graders justering ger bättre slangplacering under sprutningen. Knappen för slangupprullning, strömbrytaren, tryckjusteringsreglaget och tryckmätaren sitter alla bekvämt placerade bredvid slangvindan på styrkonsolen för enkel användning. Bekväm elstyrd upprullning.

Skummarkörsats (41232)

Det nya reglaget av ”blinkerstyp” sitter praktiskt och lättåtkomligt placerat på vänster sida av styrkolonnen. Välj skum för en enskild sprutramp eller för båda samtidigt. Ställ in önskad skummängd med ventilen på instrumentbrädan.

Utjämningssats för Ultra Sonic-sprutrampar

Nya Sonar-sensorer ger automatiskt rätt spruthöjd vid ojämn terräng.

Ramphölje för minskad avdrift (41602)

Skjuter ut 30,5 cm nedanför sprutrampen och minskar kemikalieavdriften vid blåsiga förhållanden samtidigt som rampsystemets funktioner upprätthålls.

Sprutmunstycken

Fullständigt sortiment av luftinslutningsmunstycken av kontakt-, system- och lågavdriftstyp. Luftinslutningsmunstyckena förbättrar precisionen och täckningen genom mer enhetliga droppar och minskad avdrift.