Tier 4

De EPA Tier 4-normen moeten zorgen voor een betere luchtkwaliteit!

Alle in de Verenigde Staten uitgevaardigde emissienormen, met inbegrip van Tier 4, zijn uitbreidingen van de Clean Air Act (1963) die vastgesteld werd om de luchtvervuiling te verminderen. Het Environmental Protection Agency (EPA), de federale organisatie die belast is met het beheer en de reglementering van de Clean Air Act, kondigde medio jaren 1990 een meerjarig plan af met trapsgewijze verordeningen om het niveau van schadelijke emissies zoals fijnstof en stikstofoxiden die dieselmotoren langs uitlaatgassen in de lucht verspreiden te verminderen. De “laatste” en technologisch meest uitdagende implementatiefase, die inhoudt dat fabrikanten van motoren en materiaal voor gazonbeheer producten moeten vervaardigen die voldoen aan deze strengste emissiereducties, wordt Tier 4 genoemd. De Tier 4-emissienorm zal de reeds verminderde uitstoot van fijnstof reduceren met 90%. Om u een idee te geven van hoe streng de Tier 4-norm is: in vele delen van de Verenigde Staten zal de lucht die Tier 4-conforme machines verlaat schoner zijn dan de lucht die erin gaat!

Tier 4 Emissions

EPA Tier 4 werd eerst toegepast op sectoren met grote wegvoertuigen (zoals opleggers en andere vrachtwagen met dieselaandrijving) en kort daarna op de categorie van grote offroadmachines (zoals landbouw- en constructiemachines). In elk geval moesten voertuigen en machines met dieselmotoren krachtiger dan 75 pk voor bepaalde datums conform zijn. De meeste van de gazononderhoudsproducten met dieselmotor die op de markt te verkrijgen zijn, vallen in de klasse 25 tot 74 pk. Tier 4 vereist conformiteit voor alle producten die tot deze pk-/prestatieklasse behoren.