Hydraulische slangen zijn onderworpen aan extreme omstandigheden zoals drukverschillen bij het gebruik en blootstelling aan weersomstandigheden, zon, chemicaliën, zeer warme omstandigheden tijdens opslag of verkeerde behandeling tijdens gebruik of onderhoudswerkzaamheden. Deze omstandigheden kunnen beschadiging of voortijdige slijtage veroorzaken. Slangen die tijdens het gebruik bewegen zullen hier eerder last van hebben dan niet-bewegende slangen.

Toro Hydraulic Hose Inspection

Controleer de slangen veelvuldig op tekenen van slijtage of beschadiging. Zorg ervoor dat de slangen goed worden geleid en worden beschermd tegen afslijting. Opmerking: Toro adviseert bewegende hydraulische slangen, zoals slangen die zijn aangesloten op de aandrijfmotoren van een maaidek of werktuighefcilinders, om de 2000 bedrijfsturen of om de 2 jaar te vervangen, waarbij de kortste periode moet worden aangehouden. Als u een hydraulische slang vervangt, moet u ervoor zorgen dat de slang recht is (niet verdraaid) voordat u de fittingen vastzet. Dit kunt doen door te letten op het opdruk op de slang. Gebruik twee sleutels: een sleutel om de slang recht te houden en de andere sleutel om de moer van de slangwartel op de fitting vast te draaien. Ga te werk volgens de procedures in de Onderhoudshandleiding voor Toro hydraulische slangen, Onderdeelnr. 94813SL.

WAARSCHUWING

Alvorens het hydraulische systeem los te koppelen of werkzaamheden daaraan te verrichten, moet u alle druk in het systeem opheffen. Dit doet u door de motor af te zetten en de werktuigen te ondersteunen.

Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekgaten of sproeikoppen waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt. U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier. Doe dit niet met uw handen. Hydraulische vloeistof die onder druk ontsnapt, kan voldoende kracht hebben om door de huid heen te dringen, en letsel veroorzaken. Vloeistof die in de huid is geïnjecteerd, dient binnen enkele uren operatief te worden verwijderd door een arts die bekend is met deze vorm van verwondingen, omdat anders gangreen kan ontstaan.