Cirkelmaaiers zijn uitgerust met messen die het gras met hoge snelheid afmaaien. Om een goede maaikwaliteit te verkrijgen, moet de snijrand van het mes scherp worden gehouden. Een bot mes zorgt voor een slordig maairesultaat en vereist een overmaat aan pk's om het mes door het gras te laten draaien. Als een cirkelmaaier geen goed maairesultaat oplevert komt dat meestal door botte snijranden en/of verbogen messen.

Als u een mes demonteert om het te slijpen:

  • Controleer dat het mes niet verbogen is en dat het de juiste stand heeft ten opzichte van het huis en de grond.
  • Het mes moet op de juiste manier worden geslepen.
  • Elke keer dat het mes geslepen wordt moet ook de balans van het mes gecontroleerd worden.
  • Bij het monteren van het mes is het bijzonder belangrijk dat de mesbout of -moer met het goede moment wordt aangetrokken zodat het niet tijdens bedrijf losraakt.

Sharpening Rotary Mower Blades

WAARSCHUWING
Als het mes slijt kan er een groef ontstaan tussen de vleugel en het platte deel van het mes. Uiteindelijk kan dan de vleugel van het mes afbreken en van onder de maaikast worden weggeslingerd waardoor uzelf of een omstander ernstig letsel kan oplopen.

Slijpen

Voordat u een mes gaat slijpen, moet u controleren of het recht is. Leg het mes op een vlak oppervlak om dit te controleren.

WAARSCHUWING

Probeer nooit een krom mes te richten of een gebroken of gescheurd mes te lassen. Monteer altijd een nieuw TORO-mes om er zeker van te zijn dat de machine steeds veilig kan worden gebruikt.

U dient uitsluitend het bovenvlak van het mes te slijpen, waarbij u moet proberen de oorspronkelijke snijhoek te handhaven Slijp nooit de onderkant van het mes, omdat het mes dan de vorm van een beitel krijgt. De snijrand moet zich bevinden op het laagste deel van het mes dat het gras raak, anders wordt het gras niet goed gemaaid en is er teveel vermogen nodig.

WAARSCHUWING

Sharpening Rotary Mower Blades

Om letsel te voorkomen moet u een gelaatsscherm of veiligheidsbril dragen bij het slijpen.

Nadat het mes is geslepen, moet u de balans controleren. Hiervoor kunt u beste een mesbalans gebruiken. Een mes dat in balans is, blijft horizontaal op de mesbalans liggen. Als een mes niet in balans is, zal het naar een kant overhellen. Als het mes niet in balans is, moet u wat metaal afvijlen van de zware kant van het mes. U mag de onderkant van de snijrand NIET slijpen. Dat zou leiden tot een slecht maairesultaat en er zou teveel vermogen nodig zijn.

Aanhaalmoment van de mesbout

Sharpening Rotary Mower Blades

Als u een mes monteert, moet u de bevestigingsbout van het mes met het juiste aanhaalmoment vastzetten. Gebruik nooit een elektrische sleutel of een luchtsleutel om het aanhaalmoment te bereiken. Om schade aan de schroefdraad of losraken van het mes te voorkomen dient u altijd een normale momentsleutel te gebruiken.

Als het mes een obstakel raakt moet u het aanhaalmoment van de mesbout altijd controleren.