Om het meeste rendement uit de investering in uw machines te halen, is het belangrijk dat u een goede preventief onderhoudsprogramma heeft. Als uw machine regelmatig wordt onderhouden en afgesteld, zal dit de levensduur verlengen, kostbare uitvaltijd helpen voorkomen en de best mogelijke maairesultaten en prestaties verschaffen. De ervaring heeft geleerd dat een hoog percentage van de problemen die zich voordoen bij gazonmachines, zich gedurende een lange periode heeft ontwikkeld en had kunnen worden voorkomen door afstelling, smering of andere onderhoudsbeurten die waren vereist.

Houd u zich daarom aan de instructies voor onderhoud en afstelling in de Gebruikershandleiding. Op sommige machines zit ook een onderhoudssticker, die snel kan worden geraadpleegd. De aanbevolen onderhoudsintervallen moeten worden beschouwd als minimumvereisten. Als de machines worden gebruikt onder bijzonder moeilijke omstandigheden, zoals zeer heet weer, tijdens de inloopperiode na de productie of op top dressed greens, moeten deze procedures soms vaker worden uitgevoerd.

Gebruik originele Toro-onderdelen als u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden verricht. Deze onderdelen zijn ontworpen en getest voor deze specifieke, veeleisende toepassing. "Will fit" onderdelen zien er misschien wel hetzelfde uit en passen, maar ze kunnen totaal verschillende prestaties leveren. Neem geen risico met uw aanzienlijke investering in machines met een schijnbare besparing nu die later kan leiden tot kostbare reparaties of een grotere onderhoudsbehoefte.

Onderhoudsschema's en onderhoudsrapporten

Bewaar onderhoudsrapporten voor alle machines, zodat deze onderhoudswerkzaamheden op het juiste tijdstip worden uitgevoerd. Met deze rapporten kunt u ook voorzien wanneer de onderdelenvoorraad moet worden aangevuld. Als u voorraad aanhoudt van vereiste onderhoudsonderdelen, zoals filters, messen, riemen en afdichtingen komt u niet terecht in een situatie waarin belangrijk onderhoud niet tijdig is uitgevoerd vanwege gebrek aan onderdelen.

U vindt onderhoudsschema's en controlelijsten voor dagelijks onderhoud in uw Gebruikershandleiding.