Tack för att du tar dig tid att skicka dina produktrelaterade idéer till The Toro Company. Vi sätter stort värde på ditt intresse för Toro.

Nedan ges en sammanfattning av The Toro Companys policy rörande idéer utifrån:

  • Toro utvärderar samtliga idéer inom sitt verksamhetsfält om idéerna i fråga omfattas av något ”funktionspatent” som har utfärdats i USA. Ditt USA-patent är ett ”funktionspatent” om det har ett ”patentnummer” med sju eller åtta siffror, t.ex. 4,925,233.
  • Om idén utifrån omfattas av ett funktionspatent som har utfärdats i USA, ska uppfinnaren och/eller patentinnehavaren skicka en kopia på det fullständiga patentdokumentet till: Outside Idea Coordinator, The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue, South Bloomington, MN 55420, USA
  • Skicka inte något annat material eller någon annan information än ditt namn och adress samt en kopia på ditt patentdokument. Om du skickar eller redan har skickat annat material än det patentdokument som har utfärdats i USA kommer det materialet att skickas tillbaka till dig. Om du redan har skickat ett patentdokument som har utfärdats i USA kommer det att utvärderas enligt vår policy. Detta patentdokument kommer inte att skickas tillbaka till dig. Vi kopierar eller behåller inte annat material som du skickar utöver det patentdokument som har utfärdats i USA.
  • Toro kommer att granska patentdokumentet och kontakta uppfinnaren och/eller patentinnehavaren endast om Toro söker rättigheter för den teknik som patentet omfattar. Om vi inte har kontaktat dig inom 6–8 veckor från det att du skickar din försändelse, kan du anta att Toro inte är intresserad.
  • Om du får problem med eller vill fråga något om en produkt från Toro är du som vanligt välkommen att kontakta den distributör eller återförsäljare som du köpte produkten av.
  • Vi tackar dig återigen för ditt intresse för The Toro Company och önskar dig lycka till i marknadsföringen av din idé.