Toro värnar om dig och din familjs säkerhet och uppmuntrar dig att lära dig så mycket som möjligt om säkert bruk av Toros produkter. I följande avsnitt hittar du grundläggande säkerhetsinformation.

Läs bruksanvisningen för detaljerade användarinstruktioner, säkerhetsinformation och underhållsscheman.

Besök Toro kundsupport där du kan hitta bruksanvisningar, artiklar och annan information om din Toro-produkt. Allt du behöver är modell och serienumret för din utrustning.

Reservdelar och bruksanvisningar

Privatkunder

Golfbaneexpert

Entreprenör

Idrottsplatser och kommunala anläggningar

Kompakt/hyrutrustning