Om du vill ha information om Toros säkerhets­data­blad eller vill begära uppdateringar skickar du ett e-postmeddelande till HealthandSafety@toro.com.

Produkt Påverkade artikelnummer
Ny röd imålningssprayfärg 361-10, 106-5914, 131-6581
0W-30 Snöslungeolja 38913, 127-6216
0W-40 Helt syntetisk motorolja 38918, 38920, 126-5584, 126-5586, 130-8343
10W-30 Förstklassig motorolja 38280, 505-117, 121-6392, 121-6393, 121-6396
15W-50 Helt syntetisk motorolja 108-1094, 109-9828, 114-4713, 114-4714, 114-4715, 116-1218, 505-164
 2-taktsolja 38901, 38902, 51680, 89930, 106-5910, 120-5724
 Pro-Foam (skummarkör) 41084, 41607, 41157, 119-9361
 5W-30 Snöslungeolja 38907, 38908, 38910, 77-4920, 106-5901, 115-0666, 119-2902, 505-157
 Året runt-bränsle 131-3823, 133-5607, 3345-421
 Året runt-bränsle 2-taktsblandning 50:1 131-3824, 133-5608, 3345-422
 Universalfett 106-5933, 108-1190, 505-7
 Äppelröd sprayfärg 106-5911, 361-1
 Äppelröd färg (gallons) 106-5928, 503-42
 Motorsågsolja 38914, 38917, 127-6215
 Svart färg (flaska) 112-0176, 112-0191
 Svart sprayfärg (TC03610009) 361-9, 121-6384
 Syntetiskt fett med extra lång hållbarhet 127-1501, 127-1503, 136-8595, 505-181
 Helt syntetiskt 10W-30 116-3373, 116-3374, 117-0066, 117-0066A, 120-5845, 132-4877, 132-4878, 135-2566
 Glansig vit sprayfärg 361-7, 106-5912
 Hypr-olja 500 108-1094, 109-9828, 114-4713, 114-4714, 114-4715, 116-1218, 505-164   
 INR18650-25R 51130, 51132, 51134, 51136, 51138, 51481, 51482, 51491, 51690, 51880, 88525, 88526, 88540, 88541, 136-2550
 Mobil SHC 634 104-8772, 106-4963, 106-6860
 Ny röd färg (gallons)  361-11, 505-32, 130-8339
 Röd färg Wheel Horse 127-6248, 5340
 Förstklassig motorolja 15W-40 121-6394, 121-6395, 121-6397
 Förstklassigt året runt-växelsmörjmedel 80W90 108-1187, 108-1199, 108-1590, 505-2
 Förstklassig året runt-hydraulolja 108-1177, 108-1178, 108-1191, 505-150
Förstklassig ATF 108-1185, 108-1186, 108-1195, 505-136
Förstklassig bränslebehandling 20234, 20236, 20239, 20240, 111-9366, 116-5991, 116-5592, 116-9645, 117-0089, 117-0090, 125-7599, 126-1511, 126-5898, 130-2392, 130-2393, 130-6652, 131-6572, 134-3337, 134-3338, 134-3339, 134-3340
 Förstklassigt året runt-växelsmörjmedel för tung drift 85W-140 108-1589, 108-1591, 505-3
 Förstklassigt däcktätningsmedel för tung drift 110-8831, 110-8832, 110-8833, 110-8834, 110-8835, 110-8836, 110-8838
 Förstklassig syntetisk, ekologisk hydraulolja 106-6862, 119-2157, 119-2158, 120-3119
 Toro förstklassig växellåds-/hydraulolja 108-1183, 108-1184, 108-1194, 505-79
Röd färg (flaska) 112-0178, 112-0193
 Rödfärg (för hydraulolja) 44-2500, 106-5918
 Motorolja SAE 30 20234, 20236, 20239, 20240, 38903, 38912, 38916, 38916A, 89885, 92-8631, 100-3592, 105-8562, 106-5900, 108-1196, 108-1197, 108-1198, 111-9367, 130-8134, 130-8135, 130-8140, 130-8141, 130-8144, 130-8146, 130-8147, 134-3337, 134-3338, 134-3339, 134-3340, 505-5
 Syntetiskt fett Iso 220 125-3511, 125-9199
T-150 Non-stick-spray universal 29100, 110-8810