The Toro Company respekterar andras immateriella rättigheter. Det är vår policy att under relevanta omständigheter och på vårt initiativ stänga och/eller avsluta konton för användare som kan kränka eller upprepade gånger kränker andras upphovsrätt eller immateriella rättigheter.

Anmälan av anspråk vad gäller kränkningar av immateriella rättigheter och anmälanansvarig

Vår anmälanansvarige vad gäller upphovsrätt och andra immateriella rättigheter kan nås enligt följande:

Per post

Attn: Copyright Agent
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue
Bloomington, MN 55420
United States

Via telefon

+1 952 888-8801

Via fax

+1 952 887-7291

Via e-post

legal@toro.com

Om du anser att dina verk har kopierats på ett sätt som kränker upphovsrätten eller att dina immateriella rättigheter har kränkts på annat sätt, skicka en anmälan till vår upphovsrättsansvarige med följande uppgifter:

  1. en elektronisk eller fysisk underskrift av person som är berättigad att agera som representant för ägaren av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter
  2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller andra immateriella rättigheter som du anser ha kränkts
  3. en beskrivning av var på vår webbplats som det enligt dig kränkande materialet finns, tillräckligt detaljerat så att vi kan hitta det på webbplatsen
  4. din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress
  5. ett uttalande om att du har god anledning att anta att den aktuella användningen inte är auktoriserad av ägaren av upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna, dess representant eller enligt lagstiftning
  6. ett uttalande där du under ed intygar att uppgifterna ovan i din anmälan är korrekta och att du är ägaren av upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna eller har rätt att agera å ägarens vägnar

13311651