Hartelijk dank om de tijd te nemen om The Toro Company op de hoogte te brengen van uw productgerelateerd idee. We stellen uw interesse in Toro oprecht op prijs.

Hier volgt een samenvatting van het beleid van The Toro Company inzake ideeën van derden:

  • Toro evalueert alle ideeën die verband houden met zijn activiteitensector en die het onderwerp zijn van een in de Verenigde Staten uitgegeven 'utility'- of nuttigheidspatent. Uw in de VS verkregen patent is een 'utility'-patent als het beschikt over een patentnummer van zeven of acht cijfers, bv. 4.925.233.
  • Als het idee van derden het onderwerp is van een in de VS uitgegeven utilitypatent, moet de uitvinder en/of de eigenaar van het patent een fotokopie van het volledige uitgegeven patent sturen naar: Outside Idea Coordinator, The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue South, Bloomington, MN 55420
  • Stuur ons behalve uw naam, adres en een kopie van uw patent geen bijkomende materialen of informatie. Als u andere materialen dan een in de VS uitgegeven patent opstuurt of al hebt opgestuurd, worden deze materialen naar u teruggestuurd of zullen deze worden geretourneerd. Als u al een in de VS uitgegeven patent hebt opgestuurd, zal dit worden geëvalueerd in overeenstemming met dit beleid. Het patent wordt niet geretourneerd. Wij fotokopiëren of bewaren geen opgestuurde materialen behalve in de VS uitgegeven patenten.
  • Toro behandelt het patent en neemt alleen contact op met de uitvinder en/of eigenaar van het patent als Toro rechten wilt verwerven met betrekking tot de in het patent beschreven technologie. Als wij binnen de 6-8 weken geen contact hebben opgenomen, mag u aannemen dat Toro geen interesse heeft.
  • Zoals altijd dient u in geval van een probleem of bezorgdheid over een Toro-product dat u bedient of waarvan u eigenaar bent contact opnemen met de verdeler of distributeur bij wie het product werd aangekocht.
  • We danken u nogmaals om aan The Toro Company te denken en wensen u veel succes bij het op de markt brengen van uw idee.