Toro's engagement voor uw privacy

Toro respecteert uw recht op privacy. Toro heeft dit privacybeleid vastgesteld om u te informeren over zijn principes aangaande online informatie en de manieren waarop we de informatie behandelen die we van u krijgen door uw gebruik van deze website (de "site"). Dit beleid is algemeen van toepassing op alle internetsites die beheerd worden door of ten behoeve van Toro en zijn wereldwijde business units. Door deze site te gebruiken, te bezoeken of erop te surfen gaat u akkoord met dit privacybeleid. Gebruik van deze site is strikt vrijwillig. Als u niet akkoord gaat met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van de website moet u de site onmiddellijk verlaten en mag u deze niet gebruiken.

De persoonlijke informatie die Toro verzamelt

Op sommige plaatsen geeft Toro u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens met Toro te delen. Het gaat om informatie die Toro inzicht geeft in wie u bent. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, uw voornaam en familienaam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers, kredietkaartnummer en andere persoonlijke identificatiegegevens. Toro kan u vragen om persoonlijke informatie als u op de site bepaalde handelingen uitvoert, zoals een formulier invullen om een demonstratie aan te vragen; deelnemen aan een wedstrijd of sweepstake; deelnemen aan activiteiten die betrekking hebben op sociale media zoals Facebook, Twitter, YouTube of Foursquare (op de site van Toro of op de socialenetwerksite); een enquête invullen; feedback of productbeoordelingen sturen; gebruikershandleidingen of onderdelencatalogi aanvragen; of uw product online registreren. Als u ons persoonlijke informatie wilt geven, zal de hoeveelheid en het type persoonlijke gegevens die wij vragen afhankelijk zijn van de wijze waarop u de website gebruikt. Het staat u volkomen vrij deze activiteiten uit te voeren. Afhankelijk van de activiteit zijn sommige gegevens verplicht, terwijl andere gegevens vrijwillig kunnen worden gegeven. Als u de verplichte gegevens niet verstrekt voor een bepaalde activiteit, kunt u deze niet uitvoeren.

Hoewel u doorgaans deze site kunt gebruiken zonder Toro uw identiteit mee te delen of persoonlijke informatie over uzelf te verstrekken, kan Toro uw IP-adres achterhalen, waardoor wij uw locatie kennen. Toro kan uw IP-adres, samen met andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt (zoals uw e-mailadres) gebruiken om met u rechtstreeks te communiceren over producten en diensten waarvan Toro denkt dat ze u kunnen interesseren afgaande op uw activiteiten op de site. OPT OUT

De anonieme informatie die Toro verzamelt

Onverminderd de bepalingen in de vorige paragraaf gebruikt Toro uw IP-adres en cookies (zoals verder omschreven) op anonieme basis om onder andere (1) te helpen problemen met de server van Toro te diagnosticeren, de site te beheren, het gebruik van de site te meten, de inhoud van de site te verbeteren; (2) domeinnamen van bezoekers en hun type internetbrowser te identificeren, alsook de bekeken pagina's, de websites waarlangs een bezoeker deze site heeft gevonden, de websites die een bezoeker bezocht heeft na het verlaten van deze site; de zoektermen en zoekmachines gebruikt om deze site te vinden; en (3) andere analytische webinformatie aangaande het gebruik en de navigatie van gebruikers van deze site te verzamelen.

Cookies

Daarnaast maakt de site voor bepaalde onderdelen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op uw browser. Cookies stellen een browser in staat zich informatie met betrekking tot een specifieke gebruiker te "herinneren" en verhogen ook de betrouwbaarheid van de navigatie binnen een bepaalde site. Het gebruik van cookies biedt Toro de mogelijkheid u te herkennen telkens als u de site bezoekt, en deze te personaliseren om beter tegemoet te komen aan uw behoeften. Als u geen cookies op uw browser wilt opslaan, kunt u de cookies blokkeren.

Toro gebruikt vier soorten cookies op deze site:

1. Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om u de mogelijkheid te geven op deze site te navigeren en de functies ervan te gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de door u gevraagde diensten niet verleend worden. De cookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit.

2. Prestatiebevorderende cookies

Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van bezoekers van deze site. Ze stellen Toro in staat om bezoekers te herkennen en te tellen, en na te gaan hoe ze op deze site navigeren.

3. Functionele cookies

Deze cookies stellen de website in staat om uw keuzes op te slaan (zoals uw gebruikersnaam, taal of regio) en verbeterde, meer persoonlijke features te bieden, en uw ervaring op deze site te verbeteren.

4. Targeting cookies of reclamecookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie over uw surfgewoonten te verzamelen. Dit stelt Toro en zijn gelieerde ondernemingen in staat om u informatie aan te bieden over producten en diensten die u persoonlijk kunnen interesseren. OPT OUT

Toestemming

Enkel voor gebruikers in de EU: In het kader van de huidige wetgeving in de Europese Unie vraagt Toro uw toestemming om de hierboven beschreven cookies in te stellen. Wanneer u de site bezoekt, zal een banner verschijnen met informatie over de soorten cookies die wij gebruiken. Als u klikt op 'continue' (doorgaan), stemt u uitdrukkelijk in met het gebruik van deze cookies. Als u uw toestemming hebt gegeven, zal deze boodschap niet meer opnieuw verschijnen wanneer u de site de volgende keer bezoekt. Als u niet op 'continue' klikt en de website gebruikt, staat uw gebruik gelijk met een impliciete toestemming. De banner blijft staan en wij zullen alleen de cookies instellen waarvoor impliciete toestemming volstaat. Als u of een andere gebruiker van uw computer uw toestemming op om het even welk moment wenst in te trekken, kan dit door uw browserinstellingen aan te passen of de bovenstaande opt out-opties te selecteren.

Hoe Toro persoonlijke informatie gebruikt

Toro kan uw persoonlijke informatie gebruiken voor bepaalde activiteiten. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het behandelen van uw bestelling; het verwerken van uw kredietkaartgegevens; inningen; retourmanagement; fabricage; opslag; verzending; levering; voldoening; klantendienst; marketing en onderzoek; het versturen van product-, promotie- en andere informatie; en contact aangaande administratieve mededelingen. Toro kan deze informatie delen met zijn gelieerde maatschappijen, dealers en andere zakenpartners met betrekking tot de bovengenoemde activiteiten. De gelieerde maatschappijen, dealers en andere zakenpartners van Toro kunnen deze informatie gebruiken voor marketing- en acquisitiedoeleinden, zoals toegestaan door de geldende wet. Toro moet uw kredietkaartinformatie delen met dienstverleners op het vlak van kredietkaartautorisatie en de bank die de kredietkaart heeft uitgegeven om betalingen voor producten of diensten aangekocht op deze site te bevestigen en uit te voeren, en om terugzending of terugbetaling te vergemakkelijken.

Toro kan persoonlijke informatie onthullen in de volgende omstandigheden: (1) ten gevolge van een dagvaarding, huiszoekingsbevel, rechterlijke beslissing of een ander juridisch proces of verzoek, of om andere redenen waartoe geldende wetten of voorschriften noodzaken; (2) om Toro's rechten of eigendom of die van gelieerde maatschappijen, dealers, zakenpartners of anderen te beschermen en te verdedigen; of (3) als Toro het naar eigen goeddunken en in dwingende omstandigheden aangewezen acht zodanig te handelen ingevolge een waargenomen bedreiging van de persoonlijke veiligheid of eigendom van een persoon of organisatie. Aangezien Toro's databank een bedrijfsactivum is, stemt u bovendien in met de verkoop of overdracht van uw persoonlijke informatie aan een koper van alle of in wezen alle bedrijfsactiva van Toro of van een gelieerde maatschappij, zoals van toepassing, als Toro geherorganiseerd wordt of verkocht aan of gefusioneerd met een ander bedrijf.

De behandeling van uw persoonlijke informatie.

Deze site wordt momenteel gehost op servers in de Verenigde Staten, maar de locatie van de servers van Toro kan van tijd tot tijd veranderen. Uw persoonlijke informatie kan opgeslagen zijn op servers in de Verenigde Staten, of in een ander land. Bovendien kan Toro uw persoonlijke informatie overdragen aan gelieerde maatschappijen, dealers, zakenpartners en andere partijen in de Verenigde Staten of in andere landen in overeenstemming met en voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid. In deze omstandigheden zal Toro ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie op gepaste wijze wordt beveiligd.

DOOR UW PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN TORO TE VERSTREKKEN, STEMT U IN MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE IN DE VERENIGDE STATEN OF IN EEN ANDER LAND.

Hoe uw persoonlijke informatie bewaard wordt

Toro bewaart uw persoonlijke informatie zo lang als Toro deze nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werd verzameld (of waarvoor u daarna uw toestemming hebt gegeven), voor andere wettige doeleinden (zoals inachtneming van voorschriften) of zoals wordt toegestaan door de geldende wet. Aangezien sommige van deze activiteiten lange tijd kunnen duren, kan Toro, in overeenstemming met de geldende wet, uw persoonlijke informatie onbeperkt bewaren.

Hoe Toro zich verhoudt tot andere sites die toegankelijk zijn langs deze site

Deze site kan links naar andere websites bevatten. Bovendien kunnen andere websites links naar deze site bevatten. Toro houdt geen toezicht op de websites die aan deze site gelinkt zijn en is niet verantwoordelijk voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van andere websites. Deze site kan links bevatten naar een andere website die het eigendom is en/of beheerd wordt door Toro. Het gebruik van deze websites kan onderworpen zijn aan andere en bijkomende gebruiksvoorwaarden en privacyprincipes.

Andere informatie in verband uw privacy die u dient te weten

De Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (wet voor de bescherming van de privacy van kinderen op het internet) verbiedt bepaalde commerciële activiteiten met betrekking tot het verzamelen, bewaren en onthullen van persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 die het internet gebruiken. Toro zal nooit bewust of opzettelijk persoonlijke informatie verzamelen over kinderen onder de 13 jaar zonder voorafgaande ouderlijke toestemming. Toro kan niet voorkomen dat minderjarigen op deze site surfen of deze site gebruiken als ze geldige veiligheids- of identificatie-informatie verstrekken (bijvoorbeeld een gebruikersnaam en paswoord van een andere persoon, zoals een ouder of vriend). Toro moet erop vertrouwen dat ouders, voogden en personen belast met het toezicht op kinderen de internetactiviteit van kinderen jonger dan 13 controleren. Telkens als u persoonlijke identificatie-informatie over uzelf of uw gezin verstrekt via de site, verklaart u tegenover Toro dat u minstens 18 jaar bent.

Alle elektronische communicatiediensten, zoals die aangeboden door Toro, moeten voldoen aan de meldingsplicht zoals beschreven in 42 United States Code § 13032(b). Deze bepaalt dat zulke diensten elk duidelijk geval van kinderpornografie moeten melden aan de Amerikaanse kinderbeschermingsorganisatie National Center for Missing and Exploited Children. Als Toro melding moet maken, zal het alle informatie aangaande het geval van kinderpornografie bijvoegen waarvan het denkt dat deze van belang kan zijn. Toro zal deze meldingsplicht strikt naleven.

Toegang tot en correctie van uw persoonlijke informatie en uitschrijven van marketingcommunicatie

Toro streeft naar de blijvende nauwkeurigheid en integriteit van de persoonlijke informatie in zijn databanken en tracht die informatie up-to-date te houden. Toro biedt u in overeenstemming met de geldende wet mogelijkheden om toegang te krijgen uw persoonlijke informatie zodat u fouten kunt verbeteren of uw persoonlijke informatie bijwerken. Toro behoudt zich het recht voor om een vergoeding aan te rekenen, zoals toegestaan door de geldende wet.

Als u uw persoonlijke informatie wilt raadplegen of corrigeren, of zich wenst uit te schrijven van marketingcommunicatie die u ontvangt, gelieve dan contact op te nemen met Toro op legal@toro.com, of stuur een brief naar:

The Toro Company
Attn: Legal Department
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

Alle communicatie dient in het Engels te zijn.

Toro zal beantwoorden aan redelijke verzoeken binnen de tijdslimieten die vastgesteld zijn door de van toepassing zijnde wet, of binnen een redelijke termijn als de geldende wet geen beperking oplegt. Voor uw bescherming kan Toro bijkomende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In de meeste gevallen zal Toro u de toegang geven die u vraagt en fouten die u aantreft in uw persoonlijke informatie corrigeren of verwijderen.

Verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen zijn onderworpen aan geldende wetten en verplichtingen inzake ethische rapportering of documentbewaring die Toro worden opgelegd.

Toro's engagement voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens

Toro neemt voorzorgen die het als redelijk beschouwt en heeft technische en beheerprocedures ingesteld om te trachten de veiligheid van gegevens en informatie, zoals persoonlijke informatie, te beschermen. Toro streeft ernaar de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid en bijgewerkte status van persoonlijke informatie te behouden en de privacy en veiligheid van deze informatie te waarborgen. Tenzij de geldende wet anders bepaalt, biedt Toro geen garanties tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens of persoonlijke informatie. Hoewel Toro tracht uw persoonlijke informatie te beschermen, kan het de veiligheid van informatie die u stuurt naar of van deze site niet altijd garanderen, en u verstrekt zulke informatie op eigen risico. U erkent dat: (1) er voor computersystemen en op het internet veiligheids- en privacybeperkingen gelden waar Toro geen controle over heeft; en (2) derden kunnen informatie en gegevens, met inbegrip van persoonlijke informatie, bekijken en ermee knoeien wanneer deze informatie of gegevens gebruikt, overgebracht, verwerkt of opgeslagen worden.

Veranderingen aan het privacybeleid

Toro kan zijn privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen overeenkomstig zijn gebruiken inzake gegevensbescherming. Toro beveelt u aan om dit privacybeleid in uw gebruik van de site regelmatig te raadplgen om op de hoogte te blijven van de huidige bepalingen. Gebruik van de site na de datum waarop Toro wijzigingen aan dit privacybeleid maakt, houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt.

© The Toro Company 2015 - Alle rechten voorbehouden