The Toro Company respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. In navolging van ons beleid kunnen wij in bepaalde omstandigheden en naar eigen goeddunken accounts van gebruikers die de copyrights of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of herhaaldelijk schenden desactiveren en/of stopzetten.

Kennisgeving van claim aangaande de schending van intellectuele eigendomsrechten en medewerker voor kennisgevingen

Onze medewerker voor kennisgevingen van claims aangaande de schending van copyrights of andere intellectuele eigendomsrechten kunt u als volgt bereiken:

Briefpost

Attn: Copyright Agent
The Toro Company
8111 Lyndale Avenue
Bloomington, MN 55420
United States

Telefoon

(952) 888-8801

Fax

(952) 887-7291

E-mail

legal@toro.com

Als u van mening bent dat uw werk zodanig gekopieerd is dat dit een schending van het copyright inhoudt, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, stuur onze medewerker copyright dan een kennisgeving met de volgende informatie:

  1. een elektronische of fysieke handtekening van de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de eigenaar van het copyright of het andere intellectuele eigendomsrecht;
  2. een beschrijving van het werk waarop het copyright rust of de andere intellectuele eigendom die naar uw mening is geschonden;
  3. een beschrijving van de locatie op onze website van het materiaal dat naar uw mening een schending inhoudt, met voldoende details teneinde ons in staat te stellen het materiaal op de website te vinden;
  4. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  5. een verklaring waarin u aangeeft te goeder trouw te geloven dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de eigenaar van het copyright of de intellectuele eigendom, door zijn gevolmachtigde of door de wet; en
  6. een verklaring waarin u op straffe van meineed aangeeft dat de bovengenoemde informatie in uw kennisgeving correct is en dat u de eigenaar of de gevolmachtigde vertegenwoordiger van de eigenaar van het copyright of de intellectuele eigendom bent.

13311651