Toro Genuine Parts - Hydraulic Hoses

Chansa inte med hydraulsystemets prestanda.

För att hydraulsystemet ska fungera optimalt är det viktigt att ha rätt hydraulslang. Chansa inte med egentillverkade varianter eller kopior – inget är viktigare än att använda Toros originaldelar. Toros samtliga hydraulslangar är konstruerade av Toros tekniker för att passa en särskild maskin eller applikation.