Så här byter du luftfilter på en TimeCutter

Lär dig kontrollera luftfilter på en gräsklippare och byta ut luftrengöraren på en Toro TimeCutter-åkgräsklippare med nollsvängradie. Luftfiltren på en gräsklippare förhindrar att damm, smuts och skräp tränger in i gräsklipparens motor. Ett smutsigt luftfilter kan begränsa det luftflöde som behövs för att ge motorn kraft, medan ett rent luftfilter kan förbättra motorns prestanda och bränsleeffektiviteten. Filmen ger anvisningar för att kontrollera och byta ut luftfilter på Toro TimeCutter-klippare. 

Notera att Toros olika gräsklipparmodeller har olika motorer, men alla Toro-klippare har luftfilter som är enkla att underhålla. Se till att ha koll på rekommenderade underhållsscheman, säkerhetsinformation och anvisningar i maskinens och motorns bruksanvisningar innan du servar ditt Toro-luftfilter.

Med för mycket smuts och slitage kan ditt luftfilter behöva bytas ut – i bruksanvisningen ser du vilken sorts luftfilter du ska använda i din Toro-åkgräsklippare.

Underhållsanvisningar för tändstift på en TimeCutter

Lär dig byta tändstift på TimeCutter-åkgräsklipparen med nollsvängradie i denna instruktionsfilm från Toro. Gräsklipparen måste underhållas regelbundet för att den ska ge bästa resultat. Den här filmen ger anvisningar steg för steg om hur man tar ur och kontrollerar motorns tändstift. 

Notera att encylindriga gräsklipparmotorer har ett tändstift, medan tvåcylindriga åkgräsklipparmotorer har två tändstift. Du behöver en djup hylsa för att ta ur tändstiftet. När du har tagit ur tändstiftet kan du se på det om motorn fungerar som den ska och om tändstiftet fungerar. Om tändstiftet måste bytas ut ser du i bruksanvisningen vilken sorts tändstift du behöver.

Det är viktigt att ha koll på säkerhetsinformationen och det rekommenderade underhållet i bruksanvisningen innan du servar din Toro-gräsklippare.

Inställning av din Toro TimeCutter-klippare med nollsvängradie

Du har just köpt en Toro TimeCutter-åkgräsklippare! Här är en kort film för att hjälpa dig se till att din maskin är redo.

Installation av uppsamlingsredskap på TimeCutter

Detta är en översikt över hur du installerar uppsamlingssystem. Se till att läsa hela installationsmanualen innan du börjar. Om du har fler frågor kan du besöka www.toro.com/helpcenter.

Motorunderhållsråd för Toro-klippare med nollsvängradie

Håll din motor i toppskick genom att följa dessa motorunderhållsråd för din Toro TimeCutter-åkgräsklippare med nollsvängradie.

Så här vässar du knivarna på en TimeCutter

Lär dig vässa gräsklipparens knivar enkelt med dessa anvisningar för Toros TimeCutter-åkgräsklippare med nollsvängradie. Genom att underhålla klipparens knivar säkerställer du en ren klippning och att gräset rivs mindre. Se till att läsa säkerhetsinformationen i bruksanvisningen innan du vässar.

För att reparera små ojämnheter på en Toro TimeCutter-kniv ska du montera av kniven från klippdäcket på ett säkert sätt och säkra knivens mitt enligt illustrationen. En vass tvågradig fil kan användas för att vässa skäreggen. Notera att knivens båda sidor ska vässas lika mycket för bästa resultat.

Underhållsanvisningar för knivar på en TimeCutter

Filmen ger anvisningar för att serva gräsklipparknivar på Toro TimeCutter-åkgräsklippare. Vassa knivar ger en ren klippning och ger minskad rivning för ett proffsigt klippresultat av hög kvalitet. 

Du måste montera av klippdäcket för att kunna lossa knivbultarna och ta loss dem för service. Kontrollera att knivarna är vassa, utan slitage och skador, och serva eller vässa knivarna vid behov. 

Toros TimeCutter-gräsklippare med nollsvängradie är enkla att underhålla, men innan servicen måste du läsa säkerhetsinformationen och relevanta anvisningar i Toros bruksanvisning. Se länken ovan för ytterligare anvisningar.

Klippråd för TimeCutter

Klippråd för att klippa så bra som möjligt med en klippare med nollsvängradie. 

Knivunderhållsanvisningar för gräsklippare – Toro TimeCutter

Filmen ger anvisningar för att serva gräsklipparknivar på Toro TimeCutter-åkgräsklippare. Vassa knivar ger en ren klippning och ger minskad rivning för ett proffsigt klippresultat av hög kvalitet.