• Voor gezond gras zorgen.
  • De prestaties van het maaidek optimaliseren.
  • De levensduur van uw maaier verlengen.
  • De maaitijd van de bestuurder optimaliseren.
  • De trekker zo efficiënt mogelijk gebruiken.
  • Een mooi ogend maairesultaat verkrijgen.
Sharpen Reel Mowers

Wanneer moet u slijpen?

  • Het gras wordt niet netjes afgesneden:
    - Stroken. - Hangers.
  • Het maaidek is lawaaiig.
  • Volgens het schema is het tijd om te slijpen. . .

U kunt de snijranden van de messenkooi en het ondermes controleren op botheid, inkepingen, verbuiging of draaien zonder dat er een licht contact is tussen de kooi en het ondermes.

Een messenkooi of een ondermes is vaak een gegroefd of gegolfd (met spiraalvormige groeven) doordat het ondermes en de messenkooi bij het maaien te veel contact maken. Dit kan uitsluitend worden verholpen door de messen van de messenkooi en het ondermes te slijpen - wetten zal dit probleem niet oplossen.

De messen van de messenkooi en de snijrand van het ondermes moeten worden gecontroleerd op beschadigingen door deze visueel te inspecteren en voorzichtig langs de randen te voelen. Dit mag natuurlijk uitsluitend worden gedaan als u zeker weet dat de motor is afgezet en de messenkooi niet kan worden gestart... en ga nooit in de lengterichting met uw vingers langs de randen.

Als de messen van de messenkooi ronde randen hebben, zullen de grassprieten worden afgekneld en afgerukt en niet netjes worden afgesneden. Als er geen licht contact is zullen de snijranden snel bot worden.

Als de messenkooi kegelvormig (schuin) is of spiraalvormige groeven heeft moet deze ook worden geslepen.

Uiteindelijk zullen alle messenkooien schuin aflopen ten gevolge van het gebruik. Als de messenkooi niet wordt afgesteld of weer tot een cilindervorm wordt geslepen kan er een verschil in maaihoogte ontstaan tussen de verschillende messenkooien.