Toro strävar efter att ge dig den information du vill ha när du vill ha den och på det sätt du vill ha den. Det är därför vi förser dig med information på så många olika sätt. Förutom ett komplett utbud av tryckta servicemanualer och utbildningsriktlinjer ger vi också information på DVD, USB-disk, film och här på vår webbplats.

Kundservicemeddelanden

Vi skriver kundservicemeddelanden för att ge dig information. Dessa meddelanden beskriver t.ex. nya och uppdaterade underhållsprocedurer, förbättrade delar eller särskilda satser. Vi är övertygade om att du med hjälp av informationen om dessa förbättringar och särskilda situationer kan minska din oplanerade stilleståndstid och utnyttja din utrustning bättre.