Denna kommersiella säkerhetsutbildning ger en översikt över de viktiga säkerhetsmetoder som ser till att du är skyddad och klarar dig utan olyckor.

Utbildningen ersätter inte bruksanvisningen. Bruksanvisningen är din källa för all information om din kommersiella Toro-produkts säkerhet, förarjusteringar och underhåll.