Toro NSN

När du har bestämt dig för att investera i ett centralt styrsystem börjar du genast fundera på drift och underhåll. Tänk om du kunde ha tekniska supportspecialister tillgängliga dygnet runt, året runt? Och tänk om dessa specialister skulle veta allt om ditt Toro-system? Specialister som har hållit till och med de mest komplexa systemen i drift i mer än 21 år för mer än 4 300 kunder i hela världen?

Det första särskilda supportnätverket i bevattningsbranschen – Toro National Support Network (Toro NSN) – finns där för att ge dig det lugn och den säkerhet som du känner när driften för hela det centrala styrsystemet är säkrad.

Om ditt system inte fungerar som det ska, kan Toro NSN ge dig den hjälp du behöver, för maskinvaran eller mjukvaran, via fjärrstyrning eller telefon, för att skydda din gräsmatta och ditt anseende. Du förtjänar bästa möjliga kundvård!