Tier 4

Naleving is verplicht

Naleving van EPA Tier 4 of andere federaal/door de staat voorgeschreven bepalingen is niet optioneel. Alle fabrikanten dienen deze voorschriften na te leven om producten met dieselmotor van deze pk/prestatieklasse te blijven verkopen.

Hoewel Tier 4 "nieuw” kan lijken voor sommigen in onze sector, werkt The Toro Company al tien jaar samen met zijn motorleveranciers om te kunnen voldoen aan elke fase (Tier) van de emissienormen. Omdat er vroeger gemakkelijker een andere, conforme motor kon worden gemonteerd om te blijven voldoen aan de emissienormen, viel de meeste last voor de implementatie van de voorschriften op de motorfabrikant. De integratie van nieuwe Tier 4-conforme dieselmotoren in materiaal voor gazonbeheer zal in de toekomst echter aanzienlijke aanpassingen in het ontwerp vergen omdat het niveau van de emissiereductie in deze fase complexere systemen voor brandstofinjectie/-verbranding en voor de nabehandeling van uitlaatgassen vereist.

Nabehandeling van uitlaatgassen voor EPA Tier 4-conforme oplossingen

Tier 4
  • Naast complexere motorelektronica is ook de nabehandeling van uitlaatgassen belangrijk met het oog op EPA Tier 4-conformiteit. Enkele belangrijke elementen van nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen zijn dieseloxidatiekatalysatoren (DOC’s) en dieselpartikelfilters (DPF’s).
  • Het verwijderen van fijnstof en stikstofoxide uit uitlaatgassen begint wanneer het uitlaatgas reageert met een speciale katalysator en een gedeelte van het fijnstof omgezet wordt in onschadelijke stoffen zoals water en koolstofdioxide.
  • In de volgende fase van het nabehandelingsproces wordt het resterende fijnstof in een dieselpartikelfilter gestuwd. Dit filter gebruikt een speciale keramische wall flow filtering om de deeltjes verder te scheiden van de uitlaatgassen.
  • Ten slotte wordt het fijnstof dat verzameld wordt in het DPF bij hoge temperatuur gereinigd en gezuiverd in een regeneratieproces. Doordat materiaal hierbij verbrand wordt, blijft het filteringsproces efficiënt en werkzaam. Dit heet DPF-regeneratie.

Nieuwe dieselmotoren/uitlaatsystemen:

  1. vereisen complexere elektronica [om emissies te controleren en beheersen]
  2. zijn groter, en
  3. zijn uitgerust met nieuwe en duurdere componenten [in het bijzonder in het nabehandelingsgebied]

Ontwerpen moesten ingrijpend aangepast worden om de bovenstaande veranderingen voor Tier 4-conforme dieselmotoren toe te passen op bestaande machines/modellen. Enkele van de veranderingen: aanpassing van de behuizingen van het motorcompartiment, aanpassingen aan chassisframes en aangepaste koelsystemen die geschikt zijn voor warmere uitlaatgassen. Vaak moest meer dan een derde van de onderdelen van een model aangepast, vervangen of op een andere manier veranderd worden! Daarom was het gewoon onmogelijk om bestaande modellen om te bouwen. Toro alleen produceert meer dan twintig modellen met dieselmotor in de klasse 25 tot 74 pk die aangepast moesten worden.

Geen enkele fabrikant wil het zeggen maar toch ligt het voor de hand: het ontwerp, de productie en de onderdelen die nodig waren om Tier 4-conforme producten met dieselmotor te maken, zijn voor machines vanaf bouwjaar 2013 aanzienlijk duurder. Ook al staat kostenreductie altijd voorop bij productaanpassingen, is het onmogelijk om de prijsstijgingen geheel te compenseren.