Tier 4

Q & A

Wat is Tier 4?

Tier 4 heeft betrekking op een specifiek niveau van federaal opgelegde emissienormen aangaande de luchtkwaliteit. Deze normen werden opgesteld door het Environmental Protection Agency (EPA) in de VS en zijn van toepassing op nieuwe dieselmotoren die gebruikt worden in terreinmachines. De Tier 4-norm bepaalt dat motorfabrikanten de hoeveelheid fijnstof en stikstofoxiden met 50 tot 96 procent moeten reduceren in vergelijking met bestaande dieselmotoren. Bedrijven die motoren integreren in andere terreinmachines (bv. cirkelmaaiers en kooimaaiers voor grote oppervlakten) moeten hun producten tevens uitrusten met Tier 4-conforme motortechnologieën.

Hoe is het trapsgewijze Tier-systeem ontstaan?

Medio jaren 1990 vaardigde het EPA een trapsgewijze reeks emissievoorschriften uit voor nieuwe terreinmotoren en -machines. De laatste fase van deze reeks is Tier 4. Deze normen bepalen dat steeds kleinere hoeveelheden stikstofoxiden en fijnstof mogen worden uitgestoten. Het is een complex systeem waarbij nalevingsdeadlines onder andere gebaseerd worden op de grootte van de motor (in pk en kWh). Op de weg naar schone lucht zou u Tier 0 kunnen beschouwen als het beginpunt - waarbij de dieselmotor haast geen enkele moderne emissiebeheersingsvoorziening had - en Tier 4 als het doel - waarbij een dieselmotor voor dezelfde arbeid haast geen fijnstof en stikstofoxide meer zal uitstoten.

Welke producten van Toro worden getroffen door Tier 4?

Algemeen kan men stellen dat alle producten met een dieselmotor van 25 pk of meer op een of andere manier getroffen worden. Dit zijn bijna allemaal producten uit onze lijnen Reelmaster en Groundsmaster. Hieronder vindt u een lijst met modellen die voldoen aan de bovenstaande criteria.

Groundsmaster cirkelmaaiers

 • GM 3500 (33 pk)
 • GM 3505 (33 pk)
 • GM 7210 (33 pk)
 • GM 4300 (44 pk)
 • GM 360-2 WD (36 pk)
 • GM 360-4 WD (36 pk)
 • GM 360-4 WD met cabine (36 pk)
 • GM 4000 (56 pk)
 • GM 4010 (56 pk)
 • GM 4100 (56 pk)
 • GM 4110 (56 pk)
 • GM 4500 (56 pk)
 • GM 4700 (56 pk)
 • GM 5900 (99 pk)
 • GM 5910 (99 pk)

Reelmaster kooimaaiers

 • RM 5410 (36 pk)
 • RM 5510 (36 pk)
 • RM 5610 (44 pk)
 • RM 7000 (49 pk)

Multi Pro

 • MP 5800 (36 pk)

Hoeveel duurder is een Tier 4-conforme oplossing?

Fabrikanten als Toro hebben de handen in elkaar geslagen met motorfabrikanten om Tier 4-conforme oplossingen te ontwikkelen voor de gazononderhoudssector. Ten gevolge van ingrijpende veranderingen in het ontwerp- en het ontwikkelingsproces zullen alle prijzen van fabrikanten met ongeveer 15% stijgen. Onderzoek in andere sectoren die in het verleden Tier 4-conforme oplossingen hebben moeten invoeren (zoals opleggers, (land)bouwmachines, compactladers enz.) wijst uit dat prijsstijgingen met 10 tot 18% niet ongewoon waren.

Wat zijn de voordelen en de nadelen van de aankoop van Tier 4-conform toebehoren en niet-conform toebehoren?

Vanuit ecologisch oogpunt zullen de nieuwe Tier 4-motoren milieuvriendelijker zijn. Economisch gezien zijn deze nieuwe machines aanzienlijk duurder bij aankoop. Kortom: bij aankoop kiezen voor een Tier 4-conforme machine is beter voor het milieu en voor de gezondheid van onze gemeenschappen op lange termijn. Als u dieselaangedreven machines wilt blijven gebruiken en tegelijk rekening wilt houden met het milieu, dan zijn Tier 4-conforme machines de juiste keuze voor u. Het nadeel is dat Tier 4-conform toebehoren veel duurder is dan machines die enkel voldoen aan Tier 3 of aan een lagere klasse.

Hebben Tier 4-motoren speciale diesel nodig?

Ja. Tier 4-motoren en -toebehoren van de nieuwste generatie moeten diesel met ultralaag zwavelgehalte gebruiken; het zwavelgehalte in deze brandstof is niet groter dan 15 deeltjes per miljoen. Diesel met ultralaag zwavelgehalte wordt al sinds 2006 gebruikt voor wegvoertuigen en is nu op vele plaatsen verkrijgbaar. (Ga voor meer informatie over de vereisten aangaande schone diesel naar www.clean-diesel.org)

Vergen Tier 4-motoren speciaal onderhoud?

Tier 4-motoren met een dieselpartikelfilter (DPF) moeten ongeveer om de 3000 tot 5000 uur verwijderd en gereinigd worden in een erkend servicecentrum. Er is geen ander bijzonder onderhoud nodig. De normale onderhoudsintervallen voor olie en filters kunnen verlengd worden in vergelijking met die van de motoren van vandaag.

Kan ik, nu er Tier 4-conforme machines voor gazononderhoud op de markt zijn, nog Tier 3-machines kopen (misschien tegen een verlaagde prijs)?

Overeenkomstig de federale wetgeving en de EPA-voorschriften in de VS worden fabrikanten, nu Tier 4 van kracht is, aangemoedigd om enkel Tier 4-conforme oplossingen te produceren voor klanten in de VS. De wet is enigszins soepel om de overgang gemakkelijker te laten verlopen, maar uiteindelijk zullen alle gazonmachines met dieselmotoren van 25 pk of meer conform moeten zijn!

Distributeurs kunnen evenwel stockmodellen van de vorige generatie (Tier 3) blijven verkopen tot de inventaris uitgeput is.

Elke fabrikant van materiaal voor gazonbeheer heeft zijn eigen technologische specificaties en transitieplanning. Daarom is het belangrijk dat u de voorschriften begrijpt en uw distributeur vraagt naar zijn specifieke planning.

Machines die bestemd zijn voor export uit de VS moeten niet voldoen aan de emissienormen van het EPA (d.w.z. Tier 4). Fabrikanten kunnen dus bestaande modellen blijven verkopen of alternatieve oplossingen aanbieden in landen die niet onder de bevoegdheid van het EPA vallen. Landen zoals Canada en Japan vaardigen evenwel vergelijkbare wetten uit, wat erop neerkomt dat in deze landen Tier 4-gelijkwaardige producten moeten worden verkocht.

Welke invloed heeft de Tier 4-verordening van EPA op de dieselproducten in mijn huidige machinepark? Met andere woorden, zijn de producten die ik nu heb “conform”?

Voor bestaand toebehoren in uw machinepark is er een uitstelregeling: het hoeft niet vervangen te worden voor het einde van de normale levenscyclus. De Tier 4-normen gelden alleen voor NIEUWE motoren, met inbegrip van motoren verkocht in Californië en alle andere staten. Er is geen federale verplichting om een bestaande motor te opwaarderen volgens de nieuwe Tier 4-normen. De staat Californië heeft eigen voorschriften voor de modernisering en opwaardering van terreinmachines en toebehoren in de staat. (Ga voor meer informatie naar www.arb.ca.gov/diesel).

Wat met dieselaangedreven producten met een vermogen kleiner dan 25 pk?

Producten met een motor met een nominaal vermogen van minder dan 25 pk zijn al Tier 4-conform.

Als ik 100% biobrandstof (d.w.z. B100) gebruik voor mijn bestaande dieselmachines, voldoe ik dan aan Tier 4 wat emissies betreft?

Ja. Biodiesel is door het Environmental Protection Agency (EPA) erkend als brandstof en brandstofadditief, en het voldoet aan de normen voor schone diesel die vastgesteld zijn door California Air Resources Board (CARB). Pure biodiesel (100%) is door het Department of Energy (DOE) en het Department of Transportation (DOT) in de VS erkend als alternatieve brandstof.

Kan ik biobrandstof gebruiken in een nieuwe Tier 4-conforme motor?

Biodieselmengsels hebben een invloed op de verbrandings- en uitlaatgastemperatuur en kunnen bij gebruik in een Tier 4-motor de prestaties en duurzaamheid van sommige nieuwe technologieën voor emissiebeheersing beïnvloeden. Eigenaars van machines wordt aangeraden om bij de OEM na te vragen welke brandstoffen of brandstofmengsels geschikt zijn voor gebruik in Tier 4-machines.

Kan ik een bestaand model ombouwen zodat het voldoet aan Tier 4?

Nee. Omdat het tal van complexe aanpassingen vereist bieden wij geen oplossing aan waarbij een bestaand product wordt “omgebouwd” tot een Tier 4-conform product.

In welk opzicht is Tier 4-conform materiaal voor gazonbeheer anders?

De nieuwe Tier 4-conforme oplossingen zijn uitgerust met:

 1. gloednieuwe motor en uitlaatsystemen
 2. complexere elektronische besturing
 3. bijkomende nabehandeling voor de verwijdering van stikstofoxide en fijnstof
 4. aangepaste frames en motorcompartimenten voor grotere motoren/uitlaatsystemen
 5. gemoderniseerde koelsystemen.

De bovenvermelde lijst vermeldt enkel de belangrijkste gebieden waar aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de Tier 4-voorschriften voor uitstootreductie; dit is geenszins een volledig overzicht.