Tier 4
Tier 4 Engine - Parked Regeneration

Utsläppsbestämmelser för dieseldriven gräsutrustning 25–74 hk

Kanske har USAs miljöskyddsmyndighets (Environmental Protection Agency) obligatoriska Tier 4-krav på minskade utsläpp från dieselmotorer redan påverkat din verksamhet. Det positiva är att all gräsutrustning som uppfyller Tier 4 och tillverkas i framtiden kommer att vara bättre för miljön och vår hälsa.

Anvisningar för dieselpartikelfilter och stillastående regenerering

För ägare av Toros dieselmaskiner som uppfyller Tier 4 är det viktigt att förstå dieselpartikelfiltrets (DPF) funktion och regenereringsprocessen. Ett avgasdieselpartikelfilter (sotfilter) som täpps igen måste åtgärdas omedelbart. Nedan finns anvisningar om hur man genomför en regenerering med de olika InfoCenter™-reglagen


Anvisningar för InfoCenter™ med 3 knappar

Se PDF

Anvisningar för InfoCenter™ med 5 knappar

Se PDF