Tier 4

Standarden EPA Tier 4 handlar om renare luft!

Alla USAs utsläppsstandarder inklusive Tier 4 är förlängningar till lagen ”Clean Air Act” (1963) som infördes för att minska luftföroreningen. Environmental Protection Agency (EPA), den federala organisation som ansvarar för att hantera och reglera Clean Air Act, utvecklade i mitten av 1990-talet en flerårig plan med stegvisa obligatoriska krav för att minska nivåerna av skadliga utsläpp som luftburna partiklar och kväveoxider (NOx) som släpps ut i luften via dieselmotorers avgaser. Det ”slutgiltiga” och tekniskt mest utmanande implementeringssteget, där motor- och gräsutrustningstillverkare måste producera produkter som uppfyller dessa strängaste utsläppskrav, kallas ”Tier 4”. Utsläppsstandarden Tier 4 kommer att minska de redan minskade nivåerna av luftburna partiklar med 90 %. För att ge en bild av hur sträng Tier 4-standarden är kan vi nämna att luften som släpps ut från maskiner som uppfyller Tier 4 på många platser i USA faktiskt kommer att vara renare än den inkommande luften!

Tier 4 Emissions

EPA Tier 4-specifikationen tillämpades först på branscher med stora väggående fordon (som långtradare och andra dieseldrivna lastbilar) och kort därefter på stora icke-väggående kategorier (som jordbruks- och byggutrustning). I varje fall var fordon med dieselmotorer på mer än 75 hk tvungna att uppfylla kraven vid specificerade datum. I gräsbranschen har de flesta dieseldrivna produkter som kan köpas motorer på mellan 25 och 74 hk, och de obligatoriska Tier 4-kraven måste uppfyllas av alla produkter som produceras i denna kategori hästkrafter/prestanda.