Tier 4

Strategisk metod

Slutanvändare i andra branscher som redan har upplevt utvecklingen till Tier 4 har använt några strategiska metoder när de har tagit fram sina kapitalinvesteringsplaner för relaterad utrustning:

 • Miljövänlighet: Några slutanvändarföretag tog till sig den nya Tier 4-produkten och ville positionera sig som ledare på miljöområdet. Trots de högre priserna drog de nytta av de nya produkterna på ett tidigt stadium för att leda förändringen mot renare luft.
 • Fortsätta som vanligt: Andra företag valde helt enkelt att betala marknadspriset (även om det väntades stiga rejält) när deras befintliga kapitalplan förutsåg ny utrustning eller när utrustningens livslängd helt enkelt närmade sig slutet.
 • Köpa begagnat: Utrustning som tillverkats före 2013 ses som gammal och måste inte anpassas till Tier 4-standarderna.
 • Köpa på förhand: Många företag valde att köpa utrustning innan den obligatoriska ändringen till Tier 4 (till lägre priser) för att skjuta upp behovet av dyrare produkter så länge som möjligt och få mer tid att anpassa sig till de nya marknadspriserna.

Visserligen finns det fortfarande en del Tier 4i-modeller på marknaden, men till sist kommer det enda alternativet för kunder som ska köpa dieseldrivna produkter mellan 25 och 74 hk vara att köpa en produkt som uppfyller Tier 4. Därför är det bra att läsa in sig på detta område nu så att alla kunder kan utveckla och tillämpa en inköpsstrategi som uppfyller de egna behoven.

När du ser över dina egna behov och alternativen för kapitalinköp av gräsutrustning kan det vara intressant att ta reda på hur andra slutanvändarkunder i andra branscher har hanterat efterlevnaden av Tier 4.

 • I andra branscher var det många som köpte på förhand.
 • Den ökade efterfrågan på förhand ledde till leveransproblem av billigare utrustning.
  • Tillverkarna kunde helt enkelt inte möta den oväntade efterfrågan.
  • Motortillverkarnas kapacitet begränsades när de omvandlade de befintliga tillverkningslinjerna till den nya Tier 4-produkten.

Visserligen kan man inte alltid förutsäga framtiden med hjälp av historien, men vi rekommenderar våra kunder att planera tidigt så att ni kan utvärdera de olika alternativen för att maximera er avkastning på investerat kapital.

Vad kan eller bör du göra?

Agera nu för att lära dig mer och dela med dig av det du vet!

 • Sök kunskap om EPA Tier 4-standarderna.
 • Utbilda dina chefer och finansiella intressenter om Tier 4 och den effekt den kommer att ha på dina inköpsplaner för utrustning.
 • Utveckla en förståelse för tillgängligheten vad gäller både befintliga och nya Tier 4-lösningar och hur den kan påverka dina alternativ och beslut från 2013.