Tier 4

Frågor och svar

Vad är Tier 4?

Tier 4 syftar på en särskilt definierad nivå av obligatoriska luftkvalitetsutsläppsstandarder som fastställts av USAs miljöskyddsorganisation (Environmental Protection Agency, EPA) och gäller nya dieselmotorer som används i utrustning som inte används i vägtrafik. I korthet kräver Tier 4-standarden att motortillverkarna minskar nivåerna av luftburna partiklar och kväveoxid (NOx) till en nivå som är 50–96 procent lägre än för befintliga dieselmotorer. Samtliga företag som monterar motorer i andra utrustningslösningar som inte används i vägtrafik (t.ex. rotor- och cylinderklippare för stora områden) måste även montera nya motorteknologier som uppfyller Tier 4 i sina produkter.

Hur tillkom Tier 4-systemet?

Under mitten av 1990-talet tog EPA fram en serie av utsläppsbestämmelser i flera steg som gällde nya motorer och utrustning som inte används i vägtrafik – vilket har lett till Tier 4. Dessa standarder fastställer gradvis lägre tillåtna utsläpp av kväveoxid och luftburna partiklar. Systemet är komplext och efterlevnadsdatumen baseras på bland annat motorernas storlek (i hk och kWh). På vägen mot ren luft kan man se ”Tier 0” som utgångspunkten – där dieselmotorn i grunden inte har någon som helst modern utsläppskontroll – och Tier 4 som mållinjen – där dieselmotorn utför samma uppgift nästan helt utan att luftburna partiklar och kväveoxid släpps ut med avgaserna.

Vilka produkter från Toro omfattas av Tier 4?

Det generella svaret är att alla dieseldrivna produkter med motorer på minst 25 hk kommer att omfattas på något sätt. Nästan samtliga av dessa produkter ingår i Reelmaster- och Groundsmaster-serierna. Nedan ser du en lista över alla modeller som uppfyller kriterierna ovan.

Groundsmaster-modeller av rotorklippare

 • GM 3500 (33 hk)
 • GM 3505 (33 hk)
 • GM 7210 (33 hk)
 • GM 4300 (44 hk)
 • GM 360-2 WD (36 hk)
 • GM 360-4 WD (36 hk)
 • GM 360-4 WD med hytt (36 hk)
 • GM 4000 (56 hk)
 • GM 4010 (56 hk)
 • GM 4100 (56 hk)
 • GM 4110 (56 hk)
 • GM 4500 (56 hk)
 • GM 4700 (56 hk)
 • GM 5900 (99 hk)
 • GM 5910 (99 hk)

Reelmaster-modeller av cylinderklippare

 • RM 5410 (36 hk)
 • RM 5510 (36 hk)
 • RM 5610 (44 hk)
 • RM 7000 (49 hk)

Multi-Pro-modell

 • MP 5800 (36 hk)

Hur mycket mer kommer en Tier 4-lösning att kosta?

Tillverkare som Toro samarbetar med motortillverkare för att utveckla lösningar för gräsbranschen som uppfyller Tier 4. På grund av väsentliga konstruktions- och teknikändringar kommer samtliga tillverkares priser att öka med runt 15 %. Undersökningar av andra branscher som tidigare har varit tvungna att införa lösningar som uppfyller Tier 4 (t.ex. långtradare, jordbruks- och byggutrustning, kompaktlastare) visar att det inte är ovanligt att priserna ökar med 10–18 %.

Vad är fördelarna resp. nackdelarna med att köpa utrustning som uppfyller Tier 4 jämfört med maskiner som inte uppfyller Tier 4?

I miljöhänseende kommer de nya Tier 4-motorerna att vara renare. Vad gäller ekonomin kommer dessa nya maskiner att innebära betydligt högre inköpskostnader. Kort sagt är det bättre för miljön och vår hälsa på lång sikt att köpa Tier 4-produkter. Om du vill fortsätta att använda dieseldriven utrustning och samtidigt värna om miljön är Tier 4-maskiner precis det du ska ha. Nackdelen är att utrustning som uppfyller Tier 4 kostar betydligt mer än utrustning som uppfyller Tier 3 eller lägre.

Kräver Tier 4-motorer särskilt dieselbränsle?

Ja. Den nya generationens motorer och utrustning som uppfyller Tier 4 kräver dieselbränsle med ultralåg svavelhalt (ULSD) – max 15 ppm svavel. ULSD-bränsle har använts sedan 2006 i vägfordon och finns nu tillgängligt i stor utsträckning (för mer information om krav på rent dieselbränsle, se www.clean-diesel.org).

Kräver Tier 4-motorer särskilt underhåll?

Tier 4-motorer med dieselpartikelfilter (DPF) måste urmonteras och återställas (rengöras) på en auktoriserad verkstad ungefär var 3 000:e till 5 000:e timme. Inget annat särskilt underhåll krävs. Normala underhållsintervall för olje- och filterbyten kan förlängas jämfört med dagens motorer.

Nu när det finns gräsutrustning på marknaden som uppfyller Tier 4, kan jag fortfarande köpa en Tier 3-maskin – helst för lägre pris?

Enligt federal lagstiftning och EPA-bestämmelserna uppmuntras tillverkarna att endast producera lösningar som uppfyller Tier 4 till amerikanska kunder nu när Tier 4-bestämmelserna gäller. Lagen ger för all del viss möjlighet till flexibilitet för att underlätta övergången, men till sist måste all gräsutrustning med dieseldrivna motorer på minst 25 hk uppfylla kraven!

Trots detta kan distributörerna fortsätta att sälja lagerförd utrustning i den tidigare generationen (Tier 3) så länge lagret räcker.

Varje gräsutrustningstillverkare kan ha olika teknologier och unika övergångsplaner, så det är viktigt att du förstår dessa krav och frågar din distributör om deras specifika planer.

Maskiner som är avsedda för export utanför USA måste inte uppfylla EPAs obligatoriska utsläppsstandarder, alltså Tier 4. Därmed har tillverkarna möjlighet att fortsätta sälja befintliga modeller eller erbjuda alternativa lösningar i länder som inte lyder under EPA. Men andra länder som Kanada och Japan håller på att införa liknande lagstiftning som kommer att kräva att produkter som motsvarar Tier 4 säljs i respektive land.

Hur påverkar EPAs obligatoriska Tier 4-krav de dieseldrivna produkter jag har idag? Anses alltså mina nuvarande produkter uppfylla kraven?

Befintlig utrustning som du äger måste inte bytas ut förrän deras normala livslängd är slut. Tier 4-kraven gäller endast för NYA motorer – inklusive de som säljs i Kalifornien och alla andra amerikanska delstater. Det finns inga federala krav på att uppgradera några befintliga motorer till de nya Tier 4-standarderna. Kalifornien strävar efter separata delstatslagkrav för att modernisera och uppgradera icke-väggående maskiner och utrustning i delstaten. (För mer information, se www.arb.ca.gov/diesel).

Vad gäller för dieseldrivna produkter med mindre än 25 hk?

Produkter med motorer på mindre än 25 hk uppfyller redan Tier 4.

Om jag använder 100 % biobränsle (dvs. B100) i min befintliga dieselutrustning, uppfyller jag då Tier 4 ur ett utsläppsperspektiv?

Ja. Biodiesel är registrerad som ett bränsle och en bränsletillsats hos Environmental Protection Agency (EPA) och uppfyller de standarder för ren diesel som fastställts av California Air Resources Board (CARB). Ren biodiesel (100 %) har nämnts som ett alternativt bränsle av det amerikanska energidepartementet (Department of Energy, DOE) och transportdepartementet (Department of Transportation, DOT).

Kan jag använda biobränsle i en ny motor som uppfyller Tier 4?

Biodieselblandningar ändrar förbrännings- och avgastemperaturerna och kan påverka vissa nya utsläppskontrollteknologiers prestanda eller tålighet när de används i en Tier 4-motor. Utrustningsägarna rekommenderas att noggrant höra sig för med sina originaltillverkare om vilka bränslen eller bränsleblandningar som är tillåtna och hur de ska användas i Tier 4-utrustning.

Kan jag efterjustera en befintlig modell så att den uppfyller Tier 4?

Nej, eftersom detta skulle kräva komplexa verktygsförändringar och många justeringar erbjuder vi inga lösningar för att efterjustera en befintlig produkt så att den uppfyller Tier 4.

På vilket sätt är gräsutrustning som uppfyller Tier 4 annorlunda?

De nya lösningarna som uppfyller Tier 4 har:

 1. helt nya motorer och avgassystem
 2. mer avancerade elektroniska kontroller
 3. extra efterbehandling för att avlägsna kväveoxid och luftburna partiklar
 4. nykonstruerade ramar och motorrum för att få plats med större motorer/avgassystemmoduler
 5. uppdaterade kylsystem

Områdena ovan är de viktigaste där förändringar krävs för att uppfylla det obligatoriska Tier 4-kravet på minskade utsläpp, men de är inte de enda.