Hydraulslangarna utsätts för extrema förhållanden som tryckdifferentialer under drift och väder, sol, kemikalier, mycket varma förvaringsförhållanden eller misskötsel vid drift eller underhåll. De här förhållande kan orsaka skador eller slitage i förtid. Slangar som rör sig under drift är känsligare för dessa förhållanden än andra.

Toro Hydraulic Hose Inspection

Inspektera slangarna ofta för att hitta tecken på slitage eller skador. Kontrollera att slangarna är rätt dragna och skyddade från slitage. OBS!: Toro rekommenderar att man byter rörliga hydraulslangar som de som är anslutna till klippenhetens drivmotorer och verktygslyftcylindrar var 2000:e timme eller vartannat år beroende på vad som infaller först. När du byter en hydraulslang kontrollerar du att den är rak (inte tvinnad) innan du drar åt fästena. Du kan göra det genom att titta på markeringen på slangen. Använd två nycklar: en för att hålla slangen rak och en för att dra åt slangens kontramutter på fästet. Använd de metoder som anges i Toros servicemanual för hydraulslangar, Artikelnr 94813SL.

VARNING

Sänk allt tryck i systemet genom att stanna motorn och sänka redskapen till marken eller palla upp dem innan du kopplar ur eller utför något arbete på hydraulsystemet.

Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck. Använd kartong eller papper för att upptäcka läckor, aldrig händerna. Hydraulvätska som sprutar ut under tryck kan ha tillräcklig kraft för att tränga in i huden och orsaka allvarliga skador. Om hydraulolja trängt in i huden måste den opereras bort inom några få timmar av en läkare som är bekant med denna typ av skador, annars kan kallbrand uppstå.