Underkniven

Ta av underkniven

 1. Ta bort underknivsstången från klippenheten.
 2. Avlägsna skruvarna från underknivsstången med en hylsnyckel och ett underknivsskruvverktyg (Toros specialverktyg TOR510880). Kassera skruvarna.
 3. Använd en skrapa för att avlägsna all rost, beläggning och korrosion från underknivsstångens yta.

Montera underknivsstången

  Figur 1.

 1. Olja underknivsstångens yta lätt.(Se fig. 1)
 2. Se till att underknivsskruvens gängor i underknivsstången är rena.
 3. VIKTIGT: Använd inte en mutterdragare för att dra åt underknivsskruvarna

 4. Använd de nya skruvarna för att säkra underkniven. Stryk på monteringssmörjmedel på skruvgängorna. Stryk inte på monteringssmörjmedel på skruvskallarnas spets.
 5. Montera samtliga skruvar men dra inte åt dem.
 6. Figur 2.

 7. Använd en momentnyckel och ett underknivsskruvverktyg och dra åt de två yttersta skruvarna till 1 N∙m. (Se fig. 2)
 8. Börja mitt på underkniven och skruva i skruvarna utåt från 23 till 28 N∙m omväxlande på varje sida.
 9. Slipa underkniven efter att du har monterat den på underknivsstången.

Slipa underkniven

Figur 3.

Eftersom monteringsytan på underknivsstången kan variera måste underkniven slipas efter att den har monterats på underknivsstången. Följ underknivsslipspecifikationerna som medföljer. Referensblad underknivar (Se fig. 3)

När du slipar underkniven ska du bara avlägsna tillräckligt med material för att se till att underknivens yta är i ordning. Var försiktig så att underkniven inte överhettas. Avlägsna små mängder material för varje tag med sliparen. Rengör och bearbeta också slipstenen ofta under slipningen.

Se Toros allmänna serviceutbildningsbok, grundläggande om cylinderklippare (Toro General Service Training Book, Reel Mower Basics, del nr 09168SL) och slipartillverkarens anvisningar för extra information om slipning av underkniven.

OBS: EdgeMax®-underknivar är extremt hårda. Vi rekommenderar att du använder ett sliphjul av diamant för att förhindra överhettning eller skador på underknivens egg under slipningen.

Figur 4.

Eftersom toppslipningsvinkeln på underknivar är avgörande för att bevara eggen och därmed också för klippresultatet har Toro utvecklat särskilda serviceverktyg för exakt mätning av toppslipningsvinkeln på alla underknivar (Toros specialverktyg 131-6828 och 131-6829). (Se fig. 4)

Figur 5.

VIKTIGT: Slipa inte underkniven under dess användningsgräns. Om du använder klippenheten med underkniven under användningsgränsen kan det leda till dåligt klippresultat och minska underknivens strukturella stöttålighet. (Se fig. 5)

Figur 6.

En inledd räffla är inslipad i alla nya Reelmaster-underknivar. Den ursprungliga räfflan bör hålla under 40 % av underknivens livslängd. Kontrollera och slipa om den inledda räfflan vid behov. (Se fig. 6)

Justera alltid klippenheten efter att cylindern och/eller underkniven har slipats – se klippenhetens bruksanvisning. För att öka klippenhetens prestanda genom att tillåta cylinderns och underknivens egg att hålla längre kan en extra justering krävas efter några få minuters drift när cylindern och underkniven anpassar sig till varandra.

Cylinder

Innan cylindern slipas

Se till att samtliga klippenhetskomponenter är i gott skick. Beroende på vilken typ av slipare som används kan felaktiga klippenhetskomponenter påverka slipresultaten. Kontrollera att cylinderlagren är i gott skick och ordentligt justerade innan du slipar cylindern. Se till att klippenhetens ram och rullfästen är i ordning och inte har böjts eller skadats.

Ta bort underknivsstången/underkniven.

Figur 7.

Identifiera cylindertypen för att säkerställa att slipningen görs korrekt. Det finns fyra (4) olika typer av cylindrar som används på Toros produkter. Cylindrarna definieras av typen av släppningsvinkel (uddig eller spetsig) och placeringen av knivarna (i radie eller framåtsvept)(Se fig. 7)

OBS: Greensmaster-maskiner använder enbart uddiga framåtsvepta cylindrar.

Figur 8.

Använd ett diameter-/omkretsmåttband (Toros specialverktyg TOR6023) för att mäta cylinderspetsens diameter. (Se fig. 8)

Medan cylindern slipas

VIKTIGT: Överhetta inte klippcylinderns knivar under slipningen. Avlägsna små mängder material för varje tag med sliparen.

Slipa släppningsvinkeln på cylinderknivarna till knivens minsta räfflade bredd om cylinderknivarnas räfflade bredd överstiger användningsgränsen. Toro rekommenderar en släppningsvinkel på 30° på varje cylinderkniv. Du kan variera släppningsvinkeln upp till 5° i varje riktning. En större släppningsvinkel innebär att du inte behöver slipa cylindern lika ofta eftersom knivens räfflade bredd ökar långsammare i takt med att cylindern slits. Men tyvärr innebär en större släppningsvinkel att cylinderknivarna är mer mottagliga för stötskador. En mindre släppningsvinkel innebär att du kan behöva slipa cylindern oftare för att bevara knivens räfflade bredd. En mindre släppningsvinkel gör kniven mer tålig för stötskador.

Slipa cylindern roterande för att återställa dess cylinderform och etablera knivens specificerade räfflade bredd efter slipningen av släppningsvinkeln.

Följ cylinderslipartillverkarens anvisningar för att slipa klippcylindern enligt Toros specifikationer. Referensblad cylindrar. Information om cylinderslipning kan också hittas i din klippenhets bruksanvisning och Toros utbildningsbok i basserien, grundläggande om cylinderklippare (Toro Basics Series Training Book, Reel Mower Basics, del nr 09168SL) som finns i den servicereferenssats som kan köpas från din auktoriserade Toro-återförsäljare.

Efter att cylindern har slipats

Justera klippenheten efter att cylindern och/eller underkniven har slipats (se klippenhetens bruksanvisning). Kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven igen efter att ha klippt två (2) fairways. Under denna inledande användning avlägsnas eventuella grader från cylindern och underkniven, vilket kan leda till dåligt avstånd mellan cylindern och underkniven och på så sätt snabba på slitaget. Genom att kontrollera kontakten mellan cylindern och underkniven efter slipningen hålls cylinderns och underknivens egg vassa längre.