Roterande klippare klipper gräset genom att knivens skäryta slår emot grässtråna med hög hastighet. För att klippkvaliteten ska vara så bra som möjligt måste knivarna hållas vassa. Slöa knivar ger ojämn kapning av gräset och motorn får arbeta extra hårt för att rotera kniven genom gräset. De vanligaste orsakerna till dålig klippkvalitet med rotorklippare är slöa skäreggar och/eller böjda knivar.

Varje gång en kniv avlägsnas för vässning:

  • Du måste kontrollera att kniven inte är böjd och att den är rätt inställd till kåpan och markytan.
  • Kniven måste vässas korrekt.
  • Knivens balans måste kontrolleras varje gång kniven vässas.
  • När du monterar kniven är det väldigt viktigt att knivens fästbult eller mutter dras åt med rätt vridmoment så att den inte lossnar under användning.

Sharpening Rotary Mower Blades

VARNING
Om kniven blir sliten kommer det att bildas en springa mellan knivens segel och platta del. Till slut kan en del av seglet brytas av och kastas ut under kåpan och om möjligt ge dig eller omkringstående allvarliga skador.

Slipning

Innan du slipar kniven kontrollerar du att den är rak. Lägg kniven på en plan yta och kontrollera den.

OBS:

Försök inte att räta ut en kniv som har böjts och svetsa aldrig ihop en trasig eller sprucken kniv. Använd alltid en ny TORO-kniv för att försäkra fortlöpande säkerhet för produkten.

När du slipar kniven ska du bara slipa det översta lagret och försöka att bibehålla vinkeln på den ursprungliga skäreggen. Slipa inte undersidan eftersom det ger en mejselformad yta. Den lägsta delen av kniven som vidrör gräset måste vara skäreggen – annars klipps inte gräset rent och det kommer att krävas onödigt mycket kraft.

VARNING

Sharpening Rotary Mower Blades

Använd en ansiktsmask eller skyddsglasögon vid slipning och vässning för att skydda dig mot skador.

När du har slipat kniven kollar du dess balans. Det gör du enklast med ett knivbalanseringsverktyg. En balanserad kniv håller sig i horisontellt läge på balanseraren. En obalanserad kniv kommer att luta åt den tunga sidan. Om kniven inte är balanserad kan du slipa bort lite metall på knivens tunga ände. Slipa INTE skäreggens undersida. Detta ger dålig klippkvalitet och kräver extra kraft.

Vridmoment på knivbulten

Sharpening Rotary Mower Blades

När du monterar knivarna måste du dra åt knivbulten till rätt moment. Använd inte tryckluft eller el för att dra åt den sista biten. Använd alltid en vanlig momentnyckel när du drar åt för att förhindra att kniven lossnar och att gängorna skadas.

Kontrollera knivens fästbult varje gång en kniv träffar ett fast föremål.