Cylinderklipparens prestanda bygger på noggrann installation och justering. En höjdavvikelse på 0,25 mm från ände till ände eller från en klippenhet till en annan syns tydligt på många greener. Trots att det finns variationer i klippenheternas utformning kräver de flesta samma grundläggande metoder. En golvplatta, exakta klipphöjdsverktyg och korrekta instruktioner behövs när man ska installera en klippenhet. Se även: Bibehålla cylinderklipparens prestanda

Cutting Unit Set-Up

Inställning av klipphöjden på bänk

Innan du installerar klippenheten måste du förstå begreppet ”klipphöjd” och hur det är kopplat till prestanda. På verkstaden görs en inställning där man mäter klipphöjden från en hård, jämn yta till klippkanten. Detta kallas ”bänkinställning” av klipphöjden. Höjdinställningen görs oftast utifrån tidigare erfarenheter. Man räknar in gräsförhållanden, årstidsförändringar och spelbarhetskrav. Tänk på att två jämförbara klippenheter från samma eller olika tillverkare kan bänkinställas likadant, men klippa på olika effektiv höjd på grund av konfigurationsskillnader (dvs. vikt, rullar, vinkel etc.).

Bench set height of cut

Effektiv klipphöjd:

Det här är den verkliga klippta längden på gräset. Det är svårt att mäta höjden exakt på gräsmattan på grund av flera faktorer. Det fins helt enkelt inte någon riktig bas. Om ytan är ojämn, svampig eller varierar i densitet kan det uppstå färgvariationer i gräsmattan som visas som ränder. Det beror på att den effektiva klipphöjden är för låg för de existerande gräsförhållandena. Du kan rätta till problemen genom att starta eller ändra en odlingsmetod, ändra skärenhetskonfigurationen eller höja den bänkinställda klipphöjden. Ju lägre klipphöjd, desto mer förutsägbar och smidig måste gräsytan vara.

Actual height of cut