För att du ska få ut så mycket som möjligt av din utrustning är det viktigt att du har ett program för förebyggande underhåll. Schemalagt underhåll och justeringar förlänger utrustningens livslängd, hjälper till att minska dyra stopptider och ger bästa möjliga klippkvalitet och prestanda. Erfarenheten har visat att en stor andel av de problem som uppstår på gräsutrustning har utvecklats under lång tid och att de skulle ha kunnat förebyggas genom justeringar, smörjning eller annat underhåll.

Följ underhålls- och justeringsrekommendationerna i användarhandboken. Visa produkter kan även ha en underhållsdekal för snabbkontroll. De rekommenderade underhållsintervallen ska ses som minimikrav. Om utrustningen används under särskilt besvärliga förhållanden, t.ex. i extrem värme, under inkörningsperioden efter tillverkningen eller på gödslade greener, kan dessa procedurer behöva genomföras oftare.

Använd Toros originaldelar vid underhåll eller reparationer. De har testats och utformats för de specifika och krävande syften de används för. Andra delar kan se likadana ut och passa, men de kan ge helt andra prestanda. Riskera inte din viktiga utrustningsinvestering genom att spara lite pengar nu som kan leda till dyra reparationer eller tätare underhåll senare.

Underhållsscheman och anteckningar

För anteckningar om varje maskin så att du är säker på att underhållet utförs när det ska. Underhållsanteckningarna hjälper dig även att förutsäga när det kommer att behövas reservdelar. Om du har sådana reservdelar som krävs, t.ex. filter, underknivar, remmar och packningar, i lager riskerar du inte att hamna i en situation där viktigt underhåll inte utförs i tid på grund av brist på reservdelar.

Underhållsscheman och checklistor för dagligt underhåll finns i förarhandboken.