• Främja tillväxten av friskt gräs.
  • Optimera klippenheternas prestanda.
  • Förläng klipparens livslängd.
  • Maximera förarens klipptid.
  • Låt traktorn köra så effektivt som möjligt.
  • Ge utmärkt klippresultat.
Sharpen Reel Mowers

Hur kan man se att man behöver vässa?

  • Gräset klipps inte rent:
    – Ränder. – Oklippta rester.
  • Klippenhetens låter högt.
  • Underhållsschemat anger att det är dags att slipa. . .

Ett säkert sätt att kolla detta är att faktiskt kontrollera om cylinderns och underknivens skäregg är slöa, ojämna, böjda eller används utan lätt kontakt med varandra.

En kniv som är vågig eller har spår orsakas oftast av att klippenheten används med för mycket kontakt mellan underkniven och cylindern. Det här kan bara åtgärdas genom att cylindern och underkniven slipas ner ordentligt – lätt slipning räcker inte.

Se och känn efter om det finns några skador på cylinderknivarna och underknivens egg. Det här får bara utföras när du är säker på att motorn är avstängd och att cylindern inte kan startas. . . Dra aldrig med fingrarna längs knivarnas egg.

Rundade kanter på cylinderknivarna och underkniven får grässtråna att klämmas och slitas av snarare än att kapas av rakt. När det inte finns någon lätt kontakt blir eggen snart slöa.

Slipning måste också utföras om cylindern är konformad eller räfflad.

Alla cylindrar blir konformade allt eftersom de används. Om cylindern inte justeras eller slipas så att den blir cylinderformad igen kan klipphöjden för de olika cylindrarna bli olika.