Det finns flera faktorer som kan påverka klippkvaliteten och vissa av dem beror på gräsförhållandena. Gräsförhållanden som gräsansamling, ”svampighet” eller försök att klippa av för högt gräs kan inte alltid klaras av genom att man justerar maskinen. Det är viktigt att komma ihåg att ju lägre klipphöjd man har desto viktigare är de här faktorerna.

Kom ihåg att den ”effektiva” eller verkliga klipphöjden beror på skärenhetens vikt, skärenhetens tillbehör och gräsförhållandena. Den verkliga klipphöjden blir en annan än den inställda klipphöjden.

Faktorer som påverkar klippkvaliteten

 • Däcktryck.
 • Motorns styrda hastighet.
 • Cylinderlagrens skick/justering
 • Cylinder- och underknivens skärpa.
 • Hur parallell underkniven är med cylindern.
 • Kontakt mellan underkniven och cylindern.
 • Underknivens lutning.
 • Att rullarna är parallella med cylindern.
 • Klipphöjd.
 • Att rätt underkniv används.
 • Skärenhetens riktning och markföljning.
 • Rullens och rullagrets skick.
 • Rullhastigheten.
 • Drivhastigheten.
 • Skärenhetens fallhastighet och ordning.
 • Skärenhetens inställning för motvikt eller nedåttryck.

Resurser